เมนูอื่นๆ

บริการจัดอาหารชุด อาหารกล‹อง อาหารว‹าง งานสัมมนา พิธีการต‹าง ๆ

สั่งทาง Line หรือ        02-437-6472, 02-437-7926

เปี๊ยะลูกบัว ฟักเชื่อม ถั่วเหลือง ไข่เค็ม

Chinese Pastry with Assorted Dried Fruits & Bean

เปี๊ยะเค็ม

Savoury Chinese Pastry

เปี๊ยะงาดำไข่เค็ม

Chinese Pastry with Black Sesame and Salted Egg

เปี๊ยะไส้ฟักไข่เค็ม

Chinese Pastry  with Dried Fruit & Slated Egg Yolk

ซิ่วท้อ

Longevity Peach Bun

ขนมหน้าแตกฮ่องกง

Chinese Cookies

พายมะพร้าว

Coconut Pie

เปี๊ยะถั่วเหลืองไข่เค็ม

Chinese Pastry with Bean and Salted Egg Yolk

เปี๊ยะลูกบัวไข่เค็ม

Chinese Pastry  with Lotus Seed and Salted Egg

มาไล้โก้ว

Chinese Cake

เปี๊ยะเซี่ยงไฮ้ไส้บัวไข่ / ไส้ถั่วแดงไข่

Chinese Pastry Salted Egg Yolk [  ] Lotus [   ] Red Bean

เปี๊ยะทุเรียนตัด

Chinese Pastry with Durian

เปี๊ยะงาดำไข่เค็ม

Chinese Pastry  with Black Sesame and Salted Egg

หมากรุกทุเรียน

Mini Durian Mooncake

บะจ่าง

Chinese Sticky Rice Dumplings