since1944-01.png

สากลภัตตาคาร (ก๊กจี่เหล่า) จากราชวงศ์ถึงคลองสาน

สากลภัตตาคาร (ก๊กจี่เหลา) จากราชวงศ์ถึงคลองสาน “ก๊กจี่เหลา” ภัตตาคารจีนที่มีชื่อเสียงมานานกว่า 70 ปี ต้นตำรับขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนกวน เดิมตั้งอยู่บริเวณสี่แยกราชวงศ์ จนกระทั่งสัญญาเช่าหมดในปี พ.ศ. 2527 จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ถนน เจริญรัถ ตรงข้ามท่าเรือคลองสาน โดยใช้ชื่อว่า “กอกใจเจ๋าเหล่า” และยังคงสืบทอดต้นตำรับขนม ไหว้พระจันทร์ ด้วยคุณภาพดั้งเดิม โดยมี คุณอนันต์ อธินันตพันธุ์ ผู้เป็นหลานชายคนเดียวของผู้ ก่อตั้ง ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สั่งสมมายาวนานจนเป็นที่ไว้วางใจให้เป็นผู้ สืบทอดกิจการรุ่นที่ 2

ต้นตำรับขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนกวน สืบสานรสชาติแท้แบบดั้งเดิมมานานกว่า 80 ปี

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
ขอขอบคุณภาพจาก FB: ย้อนอดีต...วันวาาน และ FB:ชมรมอนุรัษณ์ฟิล์มเก่า ฟิล์มกระจก ภาพถ่ายขาวดำ