อาหารจีนกวางตุ้ง

บริการจัดอาหารชุด อาหารกล‹อง อาหารว‹าง งานสัมมนา พิธีการต‹าง ๆ

สั่งทาง Line หรือ        02-437-6472, 02-437-7926

ข้าวผัดหมูสับน้ำเลียบ

Pork Nam Leab  Fried Rice

อี๊หมี่แฮมปู

Crab and Ham Noodle

ข้าวผัดฮ่องกง

Cantonese Fried Rice

แปะก้วย

Crispy Basil Bird Nest

ผัดผักสี่สหาย

Stir-fried Assorted Vegetables

กระเพาะปลาผัดแห้ง

Stir Firy  Fish Maw

ปลาเก๋านึ่งมะนาว

Steamed Grouper in Lemon Spicy Sauce

หัวปลาหม้อไฟ

Spicy Fish in Hot Pot

ราดหน้าเป๋าฮื้อ

Abalone Noodle

กุ้งอบเกลือ

Deep Fried Shrimp with Salt

ปลากะพงสไตล์กวางตุ้ง

Cantonese-Style Sea Bass

โกยซีหมี่

Chicken Wok-Fried Noodle

ราดหน้าปลาพริกหยวกเต้าซี่

Noodle with Fried Fish in Black Bean Sauce

อี๊หมี่แฉะแฮมปู

Crab and Ham Noodle Soup

ลูกชิ้นกุ้งผักโสภณ

Stir-fried Shrimp Balls  with Vegetables in Gravy